Bli beredskapshjem eller familiehjem
Kom i kontakt med oss

Fosterhjem: Den viktigste jobben..?

 

SKJOLD KOMPETANSE er et norskeid foretak som på oppdrag fra kommunalt og statlig barnevern engasjerer og følger opp beredskapshjem og familiehjem. Vi bygger et positivt og løsningsorientert fellesskap med familier som vil hjelpe de mest sårbare barna i samfunnet.

Skjold Kompetanse har mange års erfaring og en betydelig kontaktflate i barnevernsfeltet.

Vi har fokus på tilstedeværelse i og for hjemmene våre, og tilstreber raske og fleksible løsninger i tett samarbeid med våre oppdragsgivere.

Vi søker

  • Rause, varme og stabile par med stort hjerte og god plass
  • Tydelige og trygge voksne med ulike kulturelle bakgrunner
  • Voksne med alminnelig god helse og vandelsattest

Vi tilbyr

  • Høy kompetanse og tett oppfølging (24/7)
  • Veiledning individuelt og i gruppe
  • Gode lønnsvilkår og utgiftsdekning

Vil du vite mer om oss? Fyll inn kontaktskjema under. Vi tar gjerne et besøk hjemme hos dere. Evt ta kontakt med oss på telefon 22 44 42 00 eller epost post@skjoldkompetanse.no. Skriftlig søknad med en kort beskrivelse av dere kan sendes på epost til: post@skjoldkompetanse.no

Mange års erfaring

Skjold Kompetanse har mange års erfaring og en betydelig kontaktflate i barnevernsfeltet. Vi har fokus på tilstedeværelse i og for hjemmene våre, og tilstreber raske og fleksible løsninger i tett samarbeid med våre oppdragsgivere.

Kontaktskjema

Send oss din melding