OM

Skjold Kompetanse
Kom i kontakt med oss

Om Skjold Kompetanse

SKJOLD KOMPETANSE er et norskeid foretak som på oppdrag fra kommunalt og statlig barnevern engasjerer og følger opp beredskapshjem og familiehjem. Vi bygger et positivt og løsningsorientert fellesskap med familier som vil hjelpe de mest sårbare barna i samfunnet.

Vi er med hele veien!

Gjennom denne visjonen ønsker vi å vise at vi er opptatt av nærhet, utholdenhet og støtte til våre familier, og også til barn og ungdom, kollegaer, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Vi mener at vår tilstedeværelse og vårt fokus på deltakelse hele veien styrker vårt felles arbeid for våre barn og unge.

I Skjold Kompetanse AS er vi opptatt av å omsette viktig og faglig kunnskap til utviklende praksis for barn, ungdom og familiene våre. Vi er opptatt av å være oppdatert på faglig kunnskap og kompetanse, og å tilføre dette til våre familier. Gjennom vår tilnærming som nysgjerrige, åpne, ressursfokuserte og kreative, opplever vi å få til ulike løsninger tilpasset den enkelte. Vår holdning innebærer å lete etter mestringsopplevelser og styrker, og dette fokuset nærer kilder til god og varig utvikling. Vårt arbeid innebærer å bygge stein på stein i et løsningsfokusert samarbeid, hvor vi er med hele veien!

Mange års erfaring

Våre ansatte har mange års erfaring og en betydelig kontaktflate i barnevernsfeltet. Vi har fokus på tilstedeværelse i og for hjemmene våre, og tilstreber raske og fleksible løsninger i tett samarbeid med våre oppdragsgivere.

Kontaktpersoner

Beate Gundersen

Daglig leder
beate@skjoldkompetanse.no
+47 932 84 764

Beate har lang og bred erfaring fra offentlig og privat barnevern. Hun er utdannet klinisk barnevernpedagog, er godkjent veileder, og har videreutdanning i Familieterapi, ledelse og HR. Hun har kompetanse innen TBO og Barnesamtalen (DCM). Beate har erfaring med rekruttering, oppfølging og veiledning av fosterhjem.

 

Helle BJØRNSTAD

Faglig leder
helle@skjoldkompetanse.no
+47 922 62 960

Helle har lang og bred erfaring fra offentlig og privat barnevern. Hun er utdannet barnevernpedagog, er godkjent veileder, og har en mastergrad i familieterapi.

Helle har erfaring fra kommunalt barnevern, som familieveileder, samt gjennomført omsorgsutredninger på oppdrag fra kommuner.  Hun har erfaring med oppfølging og veiledning av fosterhjem.

 

Tore Martinsen

Senior fagkonsulent
tore@skjoldkompetanse.no
+47 950 69 110

Tore har 20 års fartstid i offentlig og privat barnevern. Han er barnevernspedagog, familieterapeut, godkjent veileder og Psykotraumatolog RITS og Cos-P sertifisert.
Tore har lang erfaring med familieveiledning og oppfølging av fosterhjem.

Ben Lauritzen

Økonomi- og administrasjonssjef
ben@skjoldkompetanse.no
+47 901 40 875

Ben er utdannet økonom og revisor og har bred erfaring fra revisjonsyrket samt økonomisjefstillinger. Han har flere års erfaring som regnskaps- og økonomisjef i barnevernets private sektor.

Kontaktskjema

Send oss din melding