Ledige stillinger
Kom i kontakt med oss

Vi har for tiden ingen ledige stillinger men send oss gjerne kort info om deg selv og CV som vi kan lagre dersom det skulle dukke opp behov i fremtiden.

Konsultent – saksbehandlingstjenester

Vi søker konsulenter til ulike type oppdrag innen saksbehandling i barneverntjenesten!

Les mer og søk her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=294078569

Fosterhjem/beredskapshjem

Bli beredskapshjem, spesialisert fosterhjem – gi barn og unge nye muligheter!

Les mer og søk her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=200390074

Skjold Kompetanse

Vi er et norskeid foretak som på oppdrag fra kommunalt og statlig barnevern engasjerer og følger opp beredskapshjem og familiehjem. Vi bygger et positivt og løsningsorientert fellesskap med familier som vil hjelpe de mest sårbare barna i samfunnet. 

Skjold Kompetanse har mange års erfaring og en betydelig kontaktflate i barnevernsfeltet.

Vi har fokus på tilstedeværelse i og for hjemmene våre og tilstreber raske og fleksible løsninger i tett samarbeid med våre oppdragsgivere.

Kontaktskjema

Send oss din melding