Veiledning og Tiltak
Kom i kontakt med oss

I Skjold Kompetanse har vi lang erfaring fra veiledning og oppfølging av fosterhjem og hjembaserte tiltak som familie- og foreldreveiledning, samt endringsarbeid i familier med barn/ungdom i ulik alder og med varierende problematikk. Ofte har dette vært i familier hvor foreldrenes omsorgskompetanse- og utøvelse er preget av egne utviklingstraumer, livserfaringer og oppvekstvilkår.

Vi har positiv erfaring rundt samarbeid med komparente informanter som for eksempel barnehage, skole, sfo, helsestasjon, nettverk, familie og andre involverte parter og instanser.

Vi tilstreber alltid hurtige og fleksible løsninger i vår tiltaksjobbing.

Skjold Kompetanse AS kan bl.a. tilby

  • Familieveiledning
  • Faglig veiledning
  • 3-6 måneders oppfølging av kommunale fosterhjem; disse hjemmene blir da inkluderte i vårt faglige opplegg på linje med våre egne hjem.

Ta kontakt for drøfting av tiltak og pristilbud!

Veiledning og ettervern

Skjold Kompetanse tilbyr bistand og veiledning av plasserte barns familier gjennom nettverksmøter og foreldreveiledning. Våre hjem er innstilte på et godt samarbeid med fosterbarnas biologiske familie, i tråd med oppdragsgivers vurderinger rundt en slik kontakt.

Er dere interessert?

 

Ta kontakt 24/7 for drøfting av tiltak

Kontaktskjema

Send oss din melding