Familiehjem
Kom i kontakt med oss
Skjold Kompetanse tilbyr familiehjem, som er forsterkete fosterhjem for barn med forskjellige, langsiktige omsorgsbehov og utfordringer.
Fosterforeldrene hos oss har forskjellig bakgrunn, men det til felles at de er trygge voksne med gode relasjonsskapende ferdigheter og stabile familieforhold og sosiale nettverk rundt seg. Skjold Kompetanse gir dem et profesjonelt nettverk med faglig veiledning og praktisk støtte, slik at familienes omsorgskapasitet blir ytterligere forsterket og plasserte barn kan gis en trygg ramme for utviklingsstøtte over tid.
Når vi skal rekruttere familiehjem ser vi på familiens ressurser og motivasjon. Kjernen i denne prosessen er å finne familier med et ordinært familieliv og trygge voksenpersoner. De skal ha tette og stabile relasjoner, god emosjonell og praktisk omsorgsevne og evne til nærhet i krevende relasjoner.
Familiene i vårt system har ulik bakgrunn og varierende erfaring som vurderes i matchingen med aktuelle plasseringer.

Den viktigste jobben..?

Familiehjem gir barn nye muligheter

Er du interessert?

Vi søker

Stødige voksne, helst par
Utvidet vandelsattest må fremvises
Erfaring og egenskaper som gjør at dere kan godkjennes som fosterhjem.

Vi tilbyr

Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
Fast fagkonsulent tilknyttet hjemmet som veileder og koordinator. Gruppeveiledning med variert og aktuelt innhold. Vakttelefon tilgjengelig hele døgnet

Kontaktskjema

Send oss din melding