Beredskapshjem
Kom i kontakt med oss

Skjold Kompetanse tilbyr akutte plasseringer i trygge hjem. Våre hjem er klare til å ta imot barn eller ungdom på kort varsel, og kan ivareta barnet i påvente av en varig løsning i form av fosterhjem, institusjonsplassering eller tilbakeføring til foreldre.

Skjold Kompetanse har ansatte og konsulenter med bred og kultursensitiv erfaring, og ønsker å tilby plasseringer i fremmedkulturelle hjem dersom barnets behov tilsier det. Vi har også kapasitet til søskenplasseringer dersom det er ønskelig.

Våre beredskapsfamilier er godkjente og har gjennomgått Pride og/eller intern kursing og opplæring.

Det er ønskelig at beredskapshjemmet har relevant utdanning eller erfaring fra lignende arbeid, men kan godkjennes som hjem hos oss basert på vår vurdering av personlig egnethet og potensiale som omsorgsgivere.

Bli beredskapshjem

Det er krevende og et stort ansvar å være beredskaps- og familiehjem; det gir samtidig mulighet for morsomme og nye opplevelser! Man vil oppleve å gi trygge rammer og relasjoner til noen som virkelig trenger det, og gi plasserte barn og ungdom støtte til modning og utvikling.

Er du interessert?

Vi søker

Stødige voksne, helst par
Utvidet vandelsattest må fremvises
Erfaring og egenskaper som gjør at dere kan godkjennes som fosterhjem.

Vi tilbyr

Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
Fast fagkonsulent tilknyttet hjemmet som veileder og koordinator
Gruppeveiledning med variert og aktuelt innhold
Vakttelefon tilgjengelig hele døgnet

Kontaktskjema

Send oss din melding